Om Oss
Når Noen Dør
Ved Dødssfall
Etter Dødsfall
Linker
Kontakt Oss

 

Begravelse & Bisettelse

 

Kirkelig Begravelse
Er den mest brukte sermonien her i Rauma, og vi har mange flotte kirker i vårt sokn.

Kirkelige begravelser foregår sammen med prest og organist, kirketjener og klokker.
Presten har konferansetime med etterlatte for å avtale sermonien.

 

Katolsk Begravelse
Den katolske kirke leier en av våre kirker til å utføre en katolsk sermoni. Vi tar da kontakt med katolsk prest som vil utforme et forslag til sermoni.
Det er også vanlig med 2 nonner som deltar under sermonien.

 

Human - Etisk
Human - Etisk forbund har lokal kontoret i Molde. Vi formidler kontakten, og hjelper etterlatte med organiseringen rundt en sermoni.
En Human - Etisk sermoni her i Rauma har foregått fra Rådhussalen på Åndalsnes.
Båren har da blitt ført til lokalt gravsted som avdøde sokner til.

 

Bisettelse - Kremasjon
Det hersker en del forvirring omkring betydningen av ordet bisettelse.
Bisettelse brukes om sermonien som følges av kremasjon og nedsettelse av urne i grav.

Det er ofte familien eller avdødes ønske om en kremasjon.

En bisettelse foregår som en vanlig kirkelig, katolsk, eller human - etisk sermoni, der jordpåkastelse
foregår inne i kirke eller sermonisted.
Båren blir da ført til nærmeste krematorie, som er Ålesund eller Kristiansund.
Urnen vil bli sendt tilbake til kirkekontoret i Rauma, hvor en avtaler om tidspunkt for urnenedsettelse.

 

Tilbake

 

(C) Rauma Begravelsesbyrå AS 2009 - Mittet Design Oppdatert 21.08.2009

 

Om Oss I Når Noen Dør I Ved Dødsfall I Etter Dødsfall I Linker I Kontakt Oss